مهدی بیگی

سلام آزادی‌خواه نرم‌افزار آزاد😁

همینطور که وعده داده بودم، بالاخره داستانم داره کامل میشه، و این وسط شما نقش بسیار مهمی در اتصال پاز‌ل‌هایش داشتید👍!.

متاسفانه اون سال نتوانستم زیکاف بیام تا شما آزادی‌خواها را خوب بخندونم‌! با خودم گفتم چرا اینجا هم ازت تشکر نکنم و هم نخندونمت؟!

آره دیگه حالا بشین خوب این تصاویر را نگاه کن تا می‌توانی بخند!

این شما و این آقای آزادی‌خواه :))

عجیب بودن مسلمان‌های طرفدار نرم‌افزار آزاد، در حقیقت بیشتر بخاطر عقل ناقص و جاهلیت خودتان است! کافی بود در کنار کتاب‌های استالمن، کمی هم کتاب‌های تاریخی می‌خواندید، چون حتما می‌فهمیدید واقعیت چیست!

اینکه گفته می‌شود: ملتی که تاریخ نمی‌داند و نمی‌خواهد که بداند، مردمی که کتاب نمی‌خوانند و از تجربیات گذشتگان درس نمی‌گیرند، سرانجام سرنوشت خود را به دست سلطه‌گرانی می‌سپارد که برایش شخصیت‌های مقدس می‌تراشند و بزودی با نام همان شخصیت‌ها غارت و قتل‌عامش می‌کنند.

توهمات استالمن‌زدگی

پایان رسالت یک اوباشگر